Ernstige snoeien van de boom

2014/02/26 17.05.48Deze c2015/08/11 19.33.34atalpa boom was overwoekerd worden en een deel van de takken waren gevaarlijk dicht bij het huis. De boom werd zwaar gesnoeid tot slechts 3 belangrijke vestigingen en in één jaar regrew in een veel betere vorm beheersbaar boom.